Jobben vår er å legge til rette for god mat av det geita gir oss. Alt vi gjør på gården gjør vi for at geitene skal ha det bra.

Dyra betyr alt for oss

Vi har stor tro på at godt geitehold er en av de viktigste ingrediensene i både ost og kjekjøtt fra Tørresvangen.

Se gjerne vårt utvalg av produkter her.

Geit på beite.

TINEs dyrevelferdspris

TINEs dyrevelferdspris 2021 – juryens omtale: 


 
Marianne og Vidar driver et geitebruk på Kvikne. De kjøpte gården i 1999, og kvota blei konvertert fra ku til geit. Det gamle fjøset er omgjort og brukes til ungdyr og bukker, og ny romslig avdeling er påbygd til melkegeit. De har 150 melkegeit samt påsett. Kvota fylles og leveres til TINE. I seinere år har de i tillegg starta et lite gårdsysteri. Det produseres elitemelk med høyt tørrstoffinnhold. Produksjonen er tilpassa grovfôrgrunnlaget på bruket. 

Gårdsanlegget er svært velstelt, og alle husdyrrom og øvrige rom er utpreget ryddige og reine. Det er stor bevissthet og gode rutiner rundt smittevern. Dyra er friske, livlige og kontaktsøkende og har mye menneskelig kontakt. 

Alle dyr er på beite. Beitesesongen utnyttes optimalt, og det brukes både utmark og innmark. Marianne og Vidar er svært opptatt av å pleie kulturlandskapet, og praktiserer vekselbruk geit/hest for å holde oppe kvaliteten og minimere snylterproblemer på beite. Beitene pusses og ryddes også manuelt, og er svært velholdte. 

Vinterstid fôres det med godt fortørka surfôr i rundball. Høy brukes til dyr med særlige behov samt til killingene. Det veksles på grovfôrpartier for å gi dyra avveksling i kosten. De er svært oppmerksomme på endringer i gjødselkonsistens. Sjuke dyr skilles ut i egen binge og får særlig omsorg. 

Bukkene går i utmark med Nofence på sommeren og i romslige binger på vinteren. 

Det drives et planlagt avlsarbeid og avles bevisst for funksjonelle og friske dyr og melk med høyt tørrstoffinnhold. Det brukes en del semin, og de krysser inn noe kjøtt for å få bedre kjøttfylde på kje til slakt. 

Under kjeing brukes mange lettgrinder slik at alle geiter kjeer i egen fødebinge. Mor og killing går sammen 3-4 døgn, og det melkes på spann i tillegg. Det er stor oppmerksomhet rundt jurhelsa etter kjeing og råmelkstilgang for kjea. Eget «kjevaktrom» er innreda i fjøset. 

Melkegeitene får kraftfôr fra automat i tillegg til det som gis under melking. Vanntilgangen er god for alle dyr, og det er fri tilgang på mineraler fra automat i tillegg til saltstein. Det er tilleggsvarme i romma til killinger og unggeiter. 

Alle kje fôres fram til slakt eller påsett. Det er utenkelig for dem å avlive friske dyr. Hvert liv, kort eller langt, har en verdi. Kjea har fri tilgang på melk fra pulverautomat, og fri tilgang på høy og kraftfôr. De har leveringsavtale med Nortura for slakt av kjea, og noe tas tilbake og omsettes lokalt. 

Melkegeitene får lufte seg også om vinteren, så lenge temperaturen ikke går under 25 minus. Det er kuldegardin og kuldegrop ved inngangen for å holde på varmen inne. Vidar måker veg i luftearealet og legger snøen i hauger som geitene kan leike i. I killingbingene er det heimesnekra klatrestativ som de kan sysselsette seg med. 

Marianne og Vidar er opptatt av å ikke komme bakpå i forhold til planlagte oppgaver. Det viser seg blant annet i gode rutiner for klauvklipping, vaksinasjon og andre gjøremål som er viktige for å ivareta helse og dyrevelferd. De var tidlig ute med sjukdomssanering gjennom «Friskere geiter». 

De er kunnskapsrike og samtidig åpne for å lære nytt, både fra veterinærer, rådgivere, kolleger og egne ansatte. Om uønska hendelser inntreffer spør de seg hva de kan gjøre for å unngå at det skal skje igjen. De ønsker hele tida å ha noe å strekke seg etter, og ser etter små og større ting som kan forbedre egen arbeidsdag og forholda for dyra. De er opptatt av å oppfylle sine forpliktelser til TINE som leverandør og være ansvarlige eiere, og løfter fram samvirkeverdiene. 

Marianne og Vidar viser stor kjærlighet, respekt og omtanke for sine dyr. En helhetlig og langsiktig tankegang ligger til grunn for gårdsdrifta. De har gode formidlingsevner og er troverdige i sitt budskap om dyrevelferd, bærekraft og den verdikjeden de representerer. Det har vært en stor glede for juryen å møte produsenter med en slik lidenskap til livsvegen de har valgt. 

Juryen gratulerer hjerteligst med prisen!